קטגוריות
מאמרים

איחוד תיקים בהוצאה לפועל – מה כדאי לדעת?

במסגרת ההוצאה לפועל, בשעה שקיימים לחייב תיקי הוצאה לפועל רבים, דרך פעולה אחת המאפשרת לחייב לשפר את מצבו היא איחוד תיקים . איחוד תיקים הינה בקשה שמגיש החייב לאחד את כל תיקיו ולשלם את כל חובותיו לנושיו השונים במסגרת תיק אחד שיקרא "תיק איחוד".

כך, מאחד החייב את המערכות השונות שקיימות נגדו ומתמודד עם כל נושיו בו זמנית.

ראש ההוצאה לפועל מוסמך להכריז על איחוד תיקי החייב בשני מצבים:

כאשר החייב יכול לסגור את כל חובו תוך ארבע שנים, במצב זה מומלץ להגיש בקשת איחוד תיקים ללשכת ההוצאה לפועל שבה נמצאים רוב תיקי ההוצאה לפועל של החייב.

ראש ההוצאה לפועל ישמע את כל הצדדים הנוגעים לדבר – החייב אשר יפרוס לפניו את מצבו הכלכלי בשקיפות מלאה, טענות הנושים השונים אשר כמובן האינטרס שלהם שונה לחלוטין ולכן ינסו להפריך את טענות החייב, וכל אדם אחר הנוגע בדבר לדוגמא צד ג' אשר הינו ערב של החייב.

ראש ההוצל"פ יעבוד יד ביד עם חוקר ההוצאה לפועל,  הם יחקרו את האפשרויות הראליות האמיתיות של החייב לפרוע את חובותיו ורק שהתמונה המלאה לגבי מצבו הכלכלי תתבהר ייתן ראש ההוצאה לפועל את החלטתו.

כאשר ראש ההוצאה לפועל יראה כי החייב יוכל להחזיר את מלוא חובותיו אך בתקופה ארוכה יותר מאשר קבוע בחוק; ראש ההוצאה לפעול יכריז כי החייב יהיה חייב מוגבל באמצעים, ולפי שיקול דעתו יקבע כי החייב יוגבל בהגבלות שונות שישמרו על זכויות הנושים, למשל – עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת החייב בבנק והגדרתו כלקוח מוגבל, הגבלת החייב מלהשתמש בכרטיס אשראי ועוד.

באופן עקרוני, מהגשת הבקשה לאיחוד תיקים ועד אשר ינתן צו, כל התיקים נגד החייב פעילים והחייב למעשה חשוף לגמרי בפני החלטות ראש ההוצאה לפועל בבקשות נושיו.

אך, כאשר ניתן הצו לאיחוד תיקים, ראש ההוצאה לפועל יכול להורות על ביטול או עיכוב של כל הליך שעומד נגד החייב בתיק מהתיקים הנמצאים באיחוד, והצו כמובן חל עליהם.

פנייה לייעוץ משפטי לצרכי קידום הליכי איחוד תיקים

כאשר קיימים מספר תיקי הוצאה לפועל כנגד חייב, והחייב לא מסוגל מבחינה כלכלית לשלם את חובותיו במועדם , חשוב מאד לפנות לייעוץ משפטי עם עורך דין הבקיא בתחום ההוצאה לפעול.

עורך הדין יפרוש בפני החייב את האופציות העומדות בפניו, חשוב לזכור כי ככל שהזמן נוקף כך גודל החוב ומצטברות עוד ועוד הגבלות על החייב- מאחר ובתיקים מפורזים ישנה חשיפה מרובה של החייב.

חשוב לזכור כי מאחר וההליכים כנגד החייב אינם מעוכבים עם הגשת הבקשה לאיחוד תיקים, לזמן ישנה משמעות אדירה.

לשמחתנו , באחוז גבוה מאד מהמקרים אשר מטופלים על ידי עורך דין המיומן בענייני הוצאה לפועל, בקשות לאיחוד תיקים או בקשות להגדרת החייב כחייב מוגבל באמצעים, הצליחו להביא לפתרון יעיל לחייב, שמשמעו, תשלום הגיוני חודשי בגובה סביר, המאפשר לחייב מחד לשלם את חובו ומנגד לחיות בצורה סבירה בהתאם לאפשרויותיו הכלכליות. תוך כדי הגנת החייב מהגבלות מיותרות במסגרת ההוצאה לפועל כנגדו.

אם כן, במקרים מסוימים  איחוד תיקים הינו הפתרון אמיתי והיעיל לחייב בהוצאה לפועל בנסיבות מסוימות.