Register

   

Donate     donate
           

 

היה שותף בעצוב פני הדור הבא

תרומה למתנת שחרור משמעה מתנת הוקרה למשתחררים מצה"ל והשקעה בחוסנה של מדינת ישראל. 
 
מתנת שחרור - מצדיעה לחיילי צה"ל המשתחררים בעמדם בצומת הזדמנויות חד פעמית
מתנת שחרור - מסע של זהות ושייכות, של חיבור השורשים ההיסטוריים לעשייה בימינו 
מתנת שחרור - משפיעה על גיבוש זהותו הישראלית של הדור הבא
מתנת שחרור- מחזקת את השייכות למדינת ישראל חזקה, שוויונית ומודרנית.
מתנת שחרור - מצמיחה רשת של תמיכה חברתית בחיילי צה"ל לקראת עתידם כאזרחים פעילים.
מתנת שחרור - מטפחת את המנהיגות הישראלית הצעירה
מתנת שחרור - בונה גשר של הזדמנויות לצעירים מהפריפריה ולעולים חדשים
 
התמיכה שלך במתנת שחרור לצעירים ששירתו את המדינה, 
תתרום לישראל חזקה, מתקדמת, שוויונית ומובילה.
תרומתך תשפיע על ההיסטוריה של העתיד
 
 
איך נרתמים למתנת שחרור? תורמים
• תרומה כספית כפי יכולתך תהפוך אותך לשותף. 
• תרומה של 50k £ / 55k € / 75k $  תכניס אותך למעגל השותפים הבכירים, המשפיעים באופן מהותי על הדור הבא שלנו.
 
כל התרומות מוכרות לצרכי מס   
 
 
תרום כעת

עמותת ארץ נהדרת, מושב באר טוביה 8381500, טלפקס: 077-9110440 ;  eretzn@csense.co.il