Register

   

Donate     donate
           

 

תכניות המשך

תכנית "ממשיכים יחד" נועדה לשמר את הקשר בין בוגרי "מתנת שחרור", ובמקביל להוסיף ולחשוף את הבוגרים למכמני הארץ ולמתרחש בארץ בכל תחום. 
 
התכנית מציעה ימי העשרה חווייתיים, הכוללים היכרות עם גורמי מפתח במשק הכלכלה, עמותות וגופים נוספים המציעים סיוע בלימודים ובפרנסה לצד עוד ועוד ועוד סיורים לאורכה ולרוחבה של הארץ, פשוט כדי להתאהב בה מחדש.
 
בחודשים האחרונים אנו מרחיבים את מעגל הגורמים הנרתמים לפעילות, וכך מוכנים "על המדף" ימי העשרה חוויתיים בתחומי האנרגיה והמים, טיולים מהתנ"ך ועד הפלמ"ח, ימי בילוי מוניציפליים אירועי תרבות ועוד.
 
בין הגופים שנרתמו עד כה ל"ממשיכים ביחד" ניתן למנות את תאטרון הקאמרי, חברת חשמל, חברת מקורות, חברת נובל אנרג'י, רשויות מקומיות ואזוריות ועוד ארוכה הדרך.
 
 ימי ההעשרה החווייתיים מתקיימים בתדירות של פעם בחודשיים-שלושה

עמותת ארץ נהדרת, מושב באר טוביה 8381500, טלפקס: 077-9110440 ;  eretzn@csense.co.il